Botiga de caves i vins del Penedès
644 49 02 79 (9 a 20h)

0

No tens articles a la cistella de la compra.

Termes i Condicions generals

 

Les presents condicions regulen l’ús del lloc web www.cavapack.com del que Cavapack Retail S.L., és titular.
Cavapack Retail S.L. (en endavant Cavapack) és una societat civil particular amb NIF B66812579, residència fiscal al C/ Joan Maragall, 53 de Sant Sadurní d'Anoia, telèfon 644 490 279 i email [email protected].

 

Objecte


Cavapack, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar cumpliment a les obligacions disposades a la Lley 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observància i cumpliment rigurós de les disposicions aquí disposades, així com a qualssevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

Cavapack es reserva el dret de modificar qualsevol tipus de informació que pogués aparéixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web de Cavapack.


Responsabilitat


Cavapack s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web de Cavapack  pot utilitzar cookies (petits arxius de informació que el servidor envía a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Desde el lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que Cavapack no pot controlar sempre els continguts introduits per tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als mencionats continguts. En tot cas, Cavapack manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al mencionat lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Cavapack no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títul enunciatiu però no limitatiu, en foros, chat’s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol altra mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de Cavapack . No obstant i en cumpliment del disposat en l’article 11 i 16 de la LSSI-CE, Cavapack es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col.laborant de forma activa a la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algún contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha sigut revisat i provat per que funcioni correctament. En principi, pot garantitzar-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, Cavapack no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l’accès a la pàgina web.


Preus


Tots els preus exposats en la llista dels nostres productes són amb impostos. En el Resum final de compra apareix el preu definitiu de la mateixa, indicant la quantitat corresponent als impostos en les dades d'enviament.

En relació a l'Impost sobre el Valor Afegit, com a regla general s'aplicarà el tipus impositiu vigent al territori de la Unió Europea on és aplicable aquest impost.
Els preus exposats a Cavapack podran ser revisats i modificats si les condicions ho requereixen en qualsevol moment.


Protecció de dades personals


Cavapack es compromet totalment amb el cumpliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garantitza el cumpliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’article 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

Cavapack posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:

- Dades del Responsable del tractament.
- Dades tractades.
- Fitxer on s’emmagatzemen. 
- Finalitat del tractament.
- Obligatorietat o no de facilitar-les, així com les conseqüències en cas de no facilitar-les. 
- Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per poder exercitar-los.


Propietat intelectual i industrial


El lloc web, incloent a títul enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilaciò i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de Cavapack o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intelectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat a la que fóssin destinats, la reproducció total o parcial, us, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita previa per part de Cavapack. Qualsevol us no autoritzat previament per part de Cavapack serà considerat un incumpliment greu dels drets de propietat intelectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a Cavapack i que poguéssin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controversia que pogués suscitar respecte als mateixos. En tot cas, Cavapack compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Cavapack autoritza expressament a que tercers puguin rediregir directament als continguts concrets del lloc web, havent en tot cas de redirigir al lloc web principal Cavapack.

Cavapack reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intelectual, no implicant la seva sola menció o aparació en el lloc web la existència de drets o responsabilitat alguna de Cavapack sobre els mateixos, com tampoc donar suport, patrocinar o recomanar per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intelectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic [email protected]


Llei aplicable i jurisdicció


Per la resolució de totes les controversies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de totes les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es someten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de Cavapack.